Vi får ofte henvendelse fra bedrifter som er pålagt å investere i en automatisk prøvetaker. 


Her kan du lese litt om hvilke løsninger som finnes og hva som er viktig å tenke på.

Alle våre prøvetakere tilfredstiller kravene i ISO 5667-10, EN16479.


Måleprinsipper

Mengdeproporsjonalt, tidstyrt eller på signal?

Virkemåte

Slik fungerer en vannprøvetaker.

Hvorfor?

Hvofor skal man bruke en automatisk prøvetaker?

Velg riktig maskin

Hva er viktig å tenke på ved valg av prøvetaker?

Gjennomtenkte løsninger og muligheter med MAXX prøvetakere..

Doseringssystem

Vakum, slangepumpe eller gjennomstrømning? 

Montering

Ting å tenke på ved montering. 

Rengjøring

Godt vedlikehold gir lang levetid

LCD Display

Lettlest og belyst display med mange språkvalg.

Korrosjonsbeskyttelse

 Korrosjonsebeskyttelse mot HS-gass

Utløpsventil

Litt mere gjennomtenkt den også...

Kjøling

Gode vannprøver skal ha god oppbevaring

Ventilsystem

Maxx' patenterte ventilsystem.

Signalinngang

For styring på signal fra vannmåler, pH-sensor etc.

Omrøring

 Konstant eller tidstyrt omrøring

Programmering

Enkelt og oversiktlig

Distribusjon

1 flaske eller 24, karusell eller XY-koordinator?

Hurtigtast

Programmerbar tast som du selv bestemmer over

Kommunikasjon

Fjernovervåking/ inn-utgangssignaler

Automatisk tømming

 Automatisk tømming og rengjøring

Nivåsystem

Elektroder eller berøringsfritt?

Spyling

Luftblåsing, spyling med varmt eller kaldt vann

Datalogging

God dokumentasjon av din prøvetaking

Materialer

 Medieberørte materialer

Analyse

 Komplette analysestasjoner

for de fleste måleparametre.