Tilbehør

Elektrisk/ signaler

Batteriladere, kabler strømforsyning, batterier.

Slanger/siler

Sugeslanger, innløpssiler, interne slanger.

Prøveflasker

Prøveflasker, Containere


Dosering

vakumpumpe, doseringsrør mm.

Kjøling

Kjøleskap, termobokser, kjølelementer

Transport/montering

Oppheng, hjul, transporttraller.